Gezamenlijke PKN / Remonstranten dienst in de Grote Kerk

Op 11 november organiseren de Grote Kerk gemeente Dordrecht en de Remonstrantse gemeente Dordrecht samen een dienst in de Grote Kerk van Dordrecht.

400 jaar geleden werd in deze kerk de Dordtse Synode geopend en in deze dienst willen we stilstaan bij de 400 jaar die er sindsdien verstreken zijn. Met elkaar willen we laten zien dat de Remonstranten er nog steeds zijn en dat het anno 2018 wel mogelijk is om samen te geloven, elkaar de vrijheid te gunnen om anders te denken en dat wij verdraagzaam naar elkaar kunnen luisteren zonder vooroordeel.

Programma

10.00   Een delegatie van remonstranten in 17e eeuwse kleding vaart de stad Dordrecht binnen. Aan de Bomkade worden zij opgewacht door de verzamelde broeders uit Nederland. Gezamenlijk wandelen zijn naar de Grote Kerk.

11.00 Gezamenlijke dienst Grote Kerkgemeente en de Remonstranten Dordrecht.
Thema: vrijheid en verdraagzaamheid.

14.00 Middagprogramma (in twee groepen)
Bezoek aan tentoonstelling Werk, bid en bewonder over kunst & Calvinisme of bezoek aan Te kunst & te keur in het Hof van Nederland. Een 17e eeuws concert van het De Witt Consort in de Remonstrantse kerk aan de Cornelis de Wittstraat. Meer informatie is te vinden op : https://dordrecht.remonstranten.nl/400-jaar-synode-11-november-dienst/

Adres
Lange Geldersekade 2
3311 CJ Dordrecht
www.grotekerk-dordrecht.nl

11 november
10:00

Grote Kerk Dordrecht