De vergadering duurde ruim een half jaar, en had maar liefst 180 zittingen. De oplossing voor de verdeeldheid tussen remonstranten en contraremonstranten verdient geen schoonheidsprijs: de remonstranten werden uit de vergadering gezet omdat een inhoudelijke discussie onmogelijk bleek. Het conflict werd dus niet opgelost, maar een escalatie was voorkomen. De remonstranten stichtten de Remonstrantse Broederschap, een nieuwe kerk die zich tot op de huidige dag presenteert als een vrijzinnig alternatief voor de christelijke orthodoxie.

Zo werd in Dordrecht het calvinisme en de rol van de kerk in de samenleving begin 17de eeuw vastgelegd. Vervolgens verspreidde het gedachtegoed zich onder andere met de handelscompagnieën over de wereld; en later opnieuw met de emigratie en zending in de 19de en de 20ste eeuw. De Dordtse Leerregels, de belangrijkste besluiten van de Synode, hebben een vorm en een stelligheid waar de 21ste-eeuwse Nederlander moeite mee heeft. Toch gaan ze over nog altijd actuele vragen zoals de keuzevrijheid van de mens.

In Azië, zelfs in China en Zuid-Korea, bloeit het protestantisme en de Dordtse leerregels. Aan de VU bestuderen regelmatig studenten uit die landen de ‘Dordtse traditie’. De Synode staat daarmee nog altijd als een huis; hier in onze stad is 400 jaar geleden geschiedenis geschreven. Het is goed om je dat als inwoner van Dordrecht te realiseren.