De Dordtse Leerregels

In verband met het feit dat in 2019 de Synode van Dordrecht 1618 / 1619, inmiddels 400 jaar geleden, wordt herdacht, hebbende onderstaande predikanten van het zgn. Klein Convent in het kader van “Ode aan de Synode” het initiatief genomen om in vier bijeenkomsten de...

De Dordtse Leerregels

In verband met het feit dat in 2019 de Synode van Dordrecht 1618 / 1619, inmiddels 400 jaar geleden, wordt herdacht, hebbende onderstaande predikanten van het zgn. Klein Convent in het kader van “Ode aan de Synode” het initiatief genomen om in vier bijeenkomsten de...

Herdenking Nationale Synode 1618-1619

Het deputaatschap Kerkelijke Eenheid van de Gereformeerde Gemeenten en de Commissie Interkerkelijke Contacten van de Hersteld Hervormde Kerk hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot het houden van een symposium en een herdenkingsbijeenkomst in het kader van het...

EO ledendag

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Dordrecht een half jaar lang het centrum van Europa was. Meer dan honderd predikanten, professoren en politici kwamen in Dordrecht bijeen tijdens de Dordtse Synode. Tijdens de Synode van Dordrecht werd opdracht gegeven voor de...

Lokale voorgeschiedenissen van een nationale vergadering

De synode van Dordrecht stond als gebeurtenis niet op zichzelf: zij markeerde het eind van een religieus en politiek conflict dat zich in de tien à twintig voorafgaande jaren had afgespeeld in tal van plaatsen in Holland en daarbuiten. Op de jaarlijkse Dag van de...