Lokale voorgeschiedenissen van een nationale vergadering

De synode van Dordrecht stond als gebeurtenis niet op zichzelf: zij markeerde het eind van een religieus en politiek conflict dat zich in de tien à twintig voorafgaande jaren had afgespeeld in tal van plaatsen in Holland en daarbuiten. Op de jaarlijkse Dag van de...

Concert: Sweelinck in een verdeeld Nederland

Dit concert wordt gegeven door het Drechtsteden Bachkoor onder leiding van Nico van der Meel. Daarnaast zal orgelmuziek van oa Sweelinck te horen zijn, uitgevoerd door Wouter Blacquière, organist van de Paradijskerk in Rotterdam. Jan Pieterszoon Sweelinck werd geboren...