Lezing: Sweelinck in een verdeeld Nederland

Katholieken en Gereformeerden ten tijde van de Synode van Dordrecht De lezing wordt gegeven door -Drs Wietse van der Velde, Oud Katholiek priester en docent kerkgeschiedenis aan het Oud-Katholiek Seminarie bij de Universiteit van Utrecht. Geschetst zal worden hoe de...