Beoordeling

Naast de toetsing aan de criteria door de Selectiecommissie worden de plannen beoordeeld op inhoud. De Selectiecommissie stelt zich daarbij onder andere de volgende vragen, hier kunt u rekening mee houden bij het indienen van een initiatief.

Identiteit - Gastvrijheid - Taalvernieuwing

Beoordeling stedelijke initiatieven door Selectiecommissie

Inhoudelijk

 • Is de gekozen locatie geschikt en beschikbaar?
 • Is de gekozen datum / zijn de gekozen data beschikbaar?
 • Is het evenement onderscheidend wat betreft concept, locatie en/of programmering ten opzichte van lokaal, regionaal en/of nationaal aanbod?
 • Wat is de mate van vernieuwing, verrassing en originaliteit?

Doelgroepen & doelstellingen

 • Wat is de doelgroep van het evenement en wat is het aanbod voor deze doelgroep?
 • In welke mate trekt het evenement een regionaal en/of nationaal publiek?
 • Wat zijn de doelstellingen, is er sprake van bijzondere en of hoogwaardige programmering?
 • Is het plan goed doordacht, zijn de doelstellingen realistisch wat bereik, positionering en uitvoering betreft?

Marketing & publiciteit

 • Welke media-aandacht genereert het evenement; lokaal, regionaal en/of nationaal?
 • Heeft het evenement mediapartners en welke zijn dat?

Financieel

 • Hoe verhoudt de gevraagde bijdrage zich tot de totale begroting en tot de overige inkomstenbronnen?
 • Wat zijn de inkomstenbronnen anders dan de gevraagde subsidie?
 • Wat is de verhouding tussen de gevraagde bijdrage en het rendement voor de stad?
 • Hoe verhoudt het budget voor de marketing en communicatie zich tot de totaal begroting van het evenement?
 • Steekt de begroting deugdelijk in elkaar? En is deze realistisch? Hoe verhouden de kostenposten zich tot elkaar?
 • In welke mate is er sprake van spin-off voor Dordrecht, positionering, economische effecten lange en korte termijn?

Organisatorisch

 • Wat zijn referentie projecten, hoe is het trackrecord van de organisator?
 • Welke binding heeft het evenement met Dordrecht en de binnenstad, is er een link met andere stedelijke initiatieven of organisaties?
 • Toont de organisator goed (cultureel) ondernemerschap?