De synode van Dordrecht stond als gebeurtenis niet op zichzelf: zij markeerde het eind van een religieus en politiek conflict dat zich in de tien à twintig voorafgaande jaren had afgespeeld in tal van plaatsen in Holland en daarbuiten.

Op de jaarlijkse Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis wil de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis niet zozeer focussen op de synode, maar de schijnwerpers richten op verschillende plaatsen in de Republiek waar voor, tijdens en ook nog na de Synode het nodige over de tegenstellingen te doen is geweest. Aan de hand van korte verhalen zullen lokale situaties worden belicht, waarna een algemene balans zal worden opgemaakt.

Programma

10.00 – 10.30 uur             Ontvangst met koffie en thee

10.30 – 10.45 uur             Welkomswoord door de voorzitter van de VNK

Korte presentaties over lokale situaties tijdens de Bestandstwisten:

10.45 – 10.55 uur             Arnhem: Christiaan Ravensbergen

10.55 – 11.05 uur             Brielle: Wim Visser

11.05 – 11.15 uur             Kampen: Erik de Boer

11.15 – 11.25 uur             Klaaswaal: Arjan Nobel

11.25 – 11.45 uur             Stolwijk: Nel van Dorp

11.45 – 11.55 uur             Dordrecht: Fred van Lieburg

Slotbeschouwing:

11.55 – 12.15 uur             Paul Abels: De Bestandstwisten op lokaal niveau

12.15 – 12.45 uur             Discussie

12.45 – 13.30 uur             Gezamenlijke lunch

13.30 – 14.30 uur             Kerkhistorische stadswandeling

14.30 – 15.30 uur             Gelegenheid voor bezoek tentoonstelling “Werk, bid en bewonder: een nieuwe kijk op calvinisme en kunst”

De Lutherse Kerk (Trinitatiskapel) bevindt zich binnen vijftien minuten loopafstand van het station. De kosten voor deze bijeenkomst, inclusief koffie, thee, lunch, stadwandeling e.d. kunt u ter plekke voldoen. Prijs voor leden: 7,50 euro. Prijs voor niet-leden: 12,50 euro. Verdere informatie over deze bijeenkomst is te verkrijgen bij de secretaris van de VNK, Christiaan Ravensbergen (kerkgeschiedenis@gmail.com , 06-38545779)

Website: http://www.vnkonline.nl/agenda.html

Locatie:
Lutherse Kerk (Trinitatiskapel)
Vriesestraat 22
3311 KD Dordrecht

17 november
10:00

Trinitatiskapel