Katholieken en Gereformeerden ten tijde van de Synode van Dordrecht

De lezing wordt gegeven door -Drs Wietse van der Velde, Oud Katholiek priester en docent kerkgeschiedenis aan het Oud-Katholiek Seminarie bij de Universiteit van Utrecht. Geschetst zal worden hoe de verhouding was tussen de dominante Calvinisten en de Katholieken, die werden getolereerd, mits niet zichtbaar in het openbare leven.

Onze nationale identiteit is mede gevormd door het Calvinisme. Een zekere rationaliteit en waardering van het individu zijn aanwezig in het Calvinisme. Vrijheid van de burger van dwang van een machtige kerk en van dwang van een min of meer onderdrukkende overheid. Binnen dat spanningsveld stond Sweelinck; hij was Katholiek gedoopt en bleef organist van de Oude Kerk maar kon niet meer spelen tijdens de kerkdiensten omdat orgelspel in de Calvinistische dienst niet gewenst was. Onduidelijk is of hij ooit protestant geworden is. Hoe zag dat spanningsveld er uit en wat betekende de tolerantie in die tijd, ziedaar een paar vragen die in de lezing aan de orde komen.

De lezing wordt ondersteund door een muzikale invulling van Wouter Blacquière.

Locatie:
Oud Katholieke Parochie van de H Maria Maior
Voorstraat 120
3311 ER Dordrecht

Deze activiteit wordt georganiseerd door:
Oud Katholieke Parochie van de H Maria Maior
Website