Precies 400 jaar geleden vond in Dordrecht een kerksynode plaats, later bekend geworden als de Synode van Dordrecht.

In het kader hiervan organiseren drie Dordtse erfgoedverenigingen een bijeenkomst op woensdagavond 15 mei 2019 in de Grote Kerk. Daarbij zal professor Fred van Lieburg een presentatie verzorgen. Hij zal zijn, nieuwe, kijk op het synodegebeuren geven.
Centraal staat de vraag hoe Dordrecht ervoor stond na de Synode van 1618-1619. Wat betekende deze internationale conferentie voor de lokale burgers? Wat waren de gevolgen voor het stedelijke leven? Wat maakte Dordrecht na 1619 anders dan vóór 1618?

Reconstructie Kloveniersdoelen

Het wordt een presentatie met een tweetal verrassingen. Van Lieburg laat samen met zijn collega Bert Brouwenstijn een unieke digitale reconstructie van de Kloveniersdoelen zien, het gebouw waar de synode gehouden werd. Zowel de buitenkant als het interieur van de Kloveniersdoelen zullen te zien zijn.

Boekpresentatie
Tot slot presenteert Van Lieburg zijn lang verwachte boek Synodestad: Dordrecht 1618-1619. Op zeer toegankelijke wijze wordt het dagelijks reilen en zeilen van de synode beschreven. Van Lieburg baseerde zich op uitgebreid bronnenonderzoek. Het boek is rijk geïllustreerd.

Fred van Lieburg (1967) is hoogleraar Religiegeschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. Hij is een historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van het Nederlands protestantisme. Hij schreef het eerste deel van de ‘Verhalen van Dordrecht’, met als titel De Synode van Dordrecht. Tevens schreef hij het boek ‘Synodestad, dat op 15 mei 2019 zal verschijnen.

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland
De inleiding op de lezing zal gegeven worden door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer drs. J. Smit.
Jaap Smit studeerde theologie en begon zijn loopbaan als predikant. Voordat hij commissaris van de Koning werd, was hij onder meer algemeen directeur van Slachtofferhulp Nederland en voorzitter van het CNV.

De kerk opent om 19h30 en de presentatie start om 20h00, de toegang is gratis. De organisatie is in handen van; Organisatoren Vereniging Dordrechts Museum,
Vereniging Oud-Dordrecht en Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht

Locatie:
Grote Kerk, Dordrecht
Lange Geldersekade 2; 3311 CJ Dordrecht
Datum 15 mei 2019

15 mei
20:00

Grote Kerk Dordrecht