In verband met het feit dat in 2019 de Synode van Dordrecht 1618 / 1619, inmiddels 400 jaar geleden, wordt herdacht, hebbende onderstaande predikanten van het zgn. Klein Convent in het kader van “Ode aan de Synode” het initiatief genomen om in vier bijeenkomsten de Leerregels, die op deze synode het licht zagen ten behoeve van de vaderlandse kerk, voor het voetlicht te halen. De kennis ervan is zeker belangrijk voor vandaag. De bijeenkomsten beginnen altijd op woensdag om 20.00 uur en duren circa één uur en worden gehouden in onderstaande kerkgebouwen; alles zo de HEERE wil en wij leven:

Op 10 april zal hoofdstuk 5 besproken worden in de Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4), waarin Ds. J. M. Haak voorgaat, predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Meer informatie kunt u hier nalezen.
Contactgegevens:
Platform Dordtse Kerken
Elly van Wenum
06-30128043
info@dordtsekerken.nl
www.dordtsekerken.nl

10 april
20:00

Zuidhovenkerk