De Synode besloot tot het vertalen van de Bijbel vanuit de originele talen naar het Nederlands. In 1637 verschijnt de eerste zogenaamde Statenbijbel, die blijvende invloed heeft op de Nederlandse taal. Taal speelt een hoofdrol in de Reformatie en de protestantse cultuur.

De Bijbel en het gesproken woord stonden en staan centraal in de protestantse kerk. Zelf de bijbel kunnen lezen, maar dan wel in de juiste vertaling, was daarom destijds heel belangrijk. De opdracht van de Staten-Generaal, op verzoek van de Synode, voor het vertalen van de Bijbel in de Nederlandse taal was van grote betekenis op de ontwikkeling van een Nederlandse standaardtaal. Het lijkt ook een politiek project dat de zeven provincies met taal moest verenigen. De ene streek kon destijds de andere soms moeilijk verstaan.

Een officiële taal waarin iedereen zich kon herkennen, zou daar een einde aan maken en de landsdelen meer tot eenheid brengen.