Eenheid door taal

Eenheid door taal

De Synode besloot tot het vertalen van de Bijbel vanuit de originele talen naar het Nederlands. In 1637 verschijnt de eerste zogenaamde Statenbijbel, die blijvende invloed heeft op de Nederlandse taal. Taal speelt een hoofdrol in de Reformatie en de protestantse...
Gastvrij Dordrecht

Gastvrij Dordrecht

Dordrecht leek zich zeer bewust van de historische betekenis van de Synode voor de reputatie van de stad: de promotie van de Synode was citymarketing ‘avant la lettre’. De stad lag er in 1618 piekfijn bij: de plek van aankomst van de gasten was het Groothoofd. De...
Calvinisme en onze volksaard

Calvinisme en onze volksaard

Het calvinisme drukt een stempel op hoe wij als volk worden getypeerd. In de Nederlandse volksmond en tal van publicaties wordt calvinisme nog immer geassocieerd met moraliteit, zuinigheid, soberheid, zelfbeheersing en kuisheid, arbeidszin, verantwoordelijkheidsgevoel...
Het historisch belang van de Synode

Het historisch belang van de Synode

De vergadering duurde ruim een half jaar, en had maar liefst 180 zittingen. De oplossing voor de verdeeldheid tussen remonstranten en contraremonstranten verdient geen schoonheidsprijs: de remonstranten werden uit de vergadering gezet omdat een inhoudelijke discussie...